Florence McLean

Psykolog

 
Jeg er uddannet cand.psych. psykolog, fra Århus Universitet, Psykologisk Institut i 2004 og blev Autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2007. Jeg har haft privat praksis siden 2007.
 
 
 
 
Jeg er specialist i Klinisk Psykologi og Psykoterapi (børn og unge) og godkendt superviser og specialist i Børneneuropsykologi.
Jeg har en professionel diplomuddannelse fra The Forensic Criminology Institut i USA i Criminal Profiling og Crime Scene Analysis.

 
Jeg har en 2-årig kognitiv terapiuddannelse, er uddannet i mentaliserings-baseret terapi og jeg har en psykodynamisk terapiuddannelse. 

Jeg har arbejdet i offentligt regi bl.a. i Pædagogisk Psykologisk Rådgivninger og på døgninstitution for unge kriminelle. Siden 2010 har jeg arbejdet i Århus, med behandling og udredning af børn og unge fra 7 år til 29 år. Herigennem har jeg fået et grundigt kendskab til forskellige psykologiske problematikker, bl.a personlighedsforstyrrelser, ADHD, autisme m.fl. 

Jeg er løbende superviser for psykologer med henblik på autorisation og i forhold til specialistgodkendelse og forskellige faggrupper indenfor psykologi og pædagogik.


Jeg modtager løbende supervision, og bruger meget tid på videreuddannelse for at kvalitetssikre mit arbejde.
 
Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og underlagt foreningen etiske regelsæt og jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer og børneneupsykologisk selvskab.