Cand.psych.aut, autoriseret psykolog, fra Aarhus Universitet, Psykologisk Institut i 2004 og blev Autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2007. 
 
 

Foto: Thomas Howalt Andersen
 
Jeg har haft privat praksis siden 2007, hvor jeg har konsulent, behandlings, rådgivnings og supervisions opgaver.
 
Jeg er specialist i Klinisk Psykologi, Psykoterapi,  Børneneuropsykologi og Godkendt superviser.

Jeg har en professionel diplomuddannelse fra The Forensic Criminology Institut i USA i Criminal Profiling og Crime Scene Analysis (2020) og jeg har en certificeret uddannelse i Criminal Profiling fra Heritage university/Behavior & Law i USA (2022) og igang med en Master of Sceince i Criminal Profiling hos Evidentia University, USA som forventes at færdiggøres i 2023.

Jeg har en 2-årig kognitiv terapiuddannelse, er uddannet i mentaliserings-baseret terapi og jeg har en psykodynamisk terapiuddannelse. 

Jeg har arbejdet i offentligt regi fra 2004 til 2021, bl.a. i Pædagogisk Psykologisk Rådgivninger. Fra 2010 til 2021, arbejdede jeg i Århus, med behandling og udredning af børn og unge fra 7 år til 29 år. 
Herigennem har jeg fået et grundigt kendskab til forskellige psykologiske problematikker, bl.a personlighedsforstyrrelser, ADHD, autisme m.fl. 

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og underlagt foreningen etiske regelsæt.

Medlem af Dansk Psykolog forening